Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Woensdag 23 juni 2004

Ik ben vergeten een feestje te vieren. Dat had moeten gebeuren op 10 mei: op die dag schreef ik mijn 500ste dagboekaantekening op deze site. Intussen zijn het er 544, bijna een ordner vol. Doorlezen van de aantekeningen levert een prachtig beeld op van het reilen en zeilen binnen onze stad, en dan in het bijzonder binnen de plaatselijke politieke. Alle aantekeningen zijn subjectief, persoonlijk en soms met een te giftige pen geschreven. Dat doet echter niets af van de documentaire waarde van het geheel – om maar eens onbescheiden te zijn.

Ik kwam hierop door het spotten van de site van ‘de stem van.NL’, iets wat ik zo één keer in de tien dagen even doe. Een boeiende informatiebron met een overzicht van de 300 persoonlijke site’s van Nederlandse politici. Niet alleen wordt er een goed overzicht van de site’s gegeven, de redactie van De stem van.NL licht er elke dag ook enkele uit en brengt ze extra onder de aandacht. Uit de dagboeken van collega-raadsleden in andere gemeenten valt soms een aardige les te leren.

De verdeling van de site’s is interessant: 92 raadsleden, 23 wethouders, 1 stadsdeelvoorzitter, 8 burgemeesters, 28 statenleden, 6 gedeputeerden, 91 Tweede-Kamerleden, 4 staatssecretarissen, 7 ministers, 3 Eerste-Kamerleden, 36 europarlementariërs en één eurocommissaris (Frits Bolkenstein). Om er een groep uit te lichten: bij de burgemeesters gaat het om die van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Leiden, 2 kandidaten en een oud-burgemeester (Magreet de Boer van Leeuwarden). Opvallend: de vijf burgemeesters hebben allen een landelijke politieke carrière achter de rug. Het hoge aantal kamerleden en europarlementariërs hangt ongetwijfeld samen met het feit dat zij gebruik kunnen maken van aangeboden faciliteiten.

Van de 92 raadsleden zijn vier uit Amersfoort: Fleur Immink, Gerard van Vliet, Ruud Schulten en ik. De site van Fleur is sinds 13 april niet meer bijgewerkt, maar dat hangt waarschijnlijk samen met haar activiteiten rond de euroverkiezingen – Fleur is voorlichtster Europa bij de PvdA. De site van Gerard van Vliet is eveneens dood, wat opvallend is omdat zijn site ook een onderdeel vervat dat kritisch is over de kwaliteit en actualiteit van andere politieke site’s in onze stad. Kom op Gerard, laat weer eens iets van je horen.

Om maar eens een voorbeeld te geven van het nut van site’s van raadscollega’s uit andere steden, kan ik bijvoorbeeld die van Rosita van Gijlswijk uit Groningen noemen. Ook al zou zij familie van het Amersfoortse VVD-raadslid Hans van Gijlswijk zijn, dan is er toch een belangrijk verschil: Rosita is lid van de SP.

Op haar site gaat zij in op het feit dat B en W van Groningen de stekker er uit hebben getrokken bij de stichting Welzijn in Groningen, kortweg genoemd Wing. Hierdoor dreigen 11 buurthuizen te worden gesloten en komen 270 medewerkers uit het welzijnswerk op straat te staan. Wing heeft intussen een kort geding aangespannen tegen het gemeentebestuur. De site van Rosita beschrijft enigermate hoe het bij ons had kunnen gaan met de SWA.

Het gemeentebestuur van Groningen heeft drie scenario’s gepresenteerd. Als het met de financiële malaise bij Wing meevalt (schijnbaar moet dat nog worden onderzocht!), dan wil het gemeentebestuur nog wel geld bijpassen. Het tweede scenario omvat een hulpactie onder de voorwaarde dat er bij Wing ingrijpend wordt gereorganiseerd. Het derde scenario treedt in werking als de chaos zo groot is als wordt gevreesd: dan staan inderdaad 270 mensen op straat. Rosita is met een vierde oplossing gekomen: richt een gemeentelijke dienst voor het welzijnswerk op en breng het werk van Wing daarin onder. Haar voorstel heeft in elk geval een aantal reacties opgeleverd en een discussie op gang gebracht.

Written by raphaelsmit

23/06/2004 bij 19:40

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: