Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Woensdag 22 december 2004

Dagelijks staan er lange files op de Daam Fockemalaan en op de Barchman Wuytierslaan tussen de spoorwegovergang en de Amsterdamseweg. De files op deze wegen worden steeds langer en zullen nog verder groeien wanneer over enkele jaren het Randstadspoor in dienst wordt genomen. De files leiden niet alleen tot overlast, maar maken ook de bedrijven in De Isselt moeilijker bereikbaar. Dat er in de toekomst iets aan de wegen ten westen van Amersfoort moet gebeuren, is duidelijk.

De vraag wat er moet gebeuren, werd afgelopen zomer weer actueel. Het overleg over het bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen belandde in een impasse, bij de bewoners en de belanggroepen die in een platform voor het bestemmingsplan zaten, kwam steeds sterker het gevoel op dat de gemeente de totstandkoming van het bestemmingsplan vertraagt. Hierdoor zou de gemeente al allerlei plannetjes kunnen goedkeuren, alvorens het nieuwe bestemmingsplan dit onmogelijk maakt. In de zomer bleek dat de gemeentelijke vertegenwoordigers in het platform nieuwe vertragingen voorzagen omdat eerst een uitspraak moest worden gedaan over het tracé voor de Westtangent.

Na een gesprek met bewonersgroepen als de SGLA en de VBBBB vroegen Leefbaar Amersfoort, D66 en de SP in augustus in een motie om het bestemmingsplan zo snel mogelijk te presenteren en daarin een reservering op te nemen voor een mogelijke Westtangent op de scheiding tussen bos en spoorwegemplacement, de meest milieuvriendelijke oplossing. Of er een Westtangent moet komen, werd door de drie partijen, evenals de bewonersgroepen, nog in het midden gelaten, maar de discussie hierover werd door het voorstel in elk geval niet onmogelijk gemaakt.

Het college had moeite met deze onverwachte haast. Toegezegd werd dat in deze maand een eerste discussie over het nut en de noodzaak van de Westtangent zou plaatsvinden. In januari zou over het tracé worden gesproken, waarna in maart het concept-bestemmingsplan gereed zou zijn. Omdat een raadsmeerderheid zich hierin kon vonden, trokken LA, D66 en SP hun motie in. En zo vond deze dag in de raadscommissie Beheer de eerste discussie over het nut en de noodzaak van de Westtangent plaats.

De publieke tribune zat vol, er was een lange rij van insprekers. De stemming onder het publiek was geprikkeld, wat in belangrijke mate was te danken aan de meer dan domme opmerking van wethouder Paul Strengers die – geheel voor zijn beurt – al had gesproken over het ‘weghalen van enkele huisjes’ in het wijkje rondom de Aletta Jacobslaan. Wat uit de inbreng van de bewoners en de daarop volgende discussie duidelijk werd, was in elk geval dat de discussie integraal moet worden gevoerd. De door het college geïntroduceerde salamitactiek bemoeilijkt de publieke discussie en laat elk maatschappelijk draagvlak in het zuidelijke deel van Amersfoort, voor welke oplossing dan ook, als sneeuw in de zon verdampen.

Een probleem apart is dat het rapport van DHV over nut en noodzaak van de Westtangent, gemaakt in opdracht van het college, in zijn opzet en informatie veel te mager is. Wel werd in het rapport gesproken over de ‘Ring Amersfoort’, waarvan de Westtangent onderdeel moet uitmaken. Een onaanvaardbaar voorstel, dat al eerder van tafel is geveegd. Een dergelijke ring trekt extra verkeer aan, wat nooit de opzet mag zijn bij het vinden van een oplossing voor het huidige fileprobleem in Amersfoort-West.

De commissie, met uitzondering van de VVD, was duidelijk: een discussie over de mogelijke Westtangent moet integraal zijn, dus over nut en noodzaak, het meest gewenste tracé en de milieugevolgen daarvan. Bij de discussie moeten ook andere oplossingen voor de huidige problemen tegen het licht worden gehouden, het hoeft niet bij voorbaat een vierbaans Westtangent te zijn. En intussen is er nog steeds geen bestemmingsplan voor Birkhoven-Bokkeduinen.

Written by raphaelsmit

23/12/2004 bij 11:06

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: